Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/197/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/197/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: budżetu gminy Wierzbinek na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; uzasadnienie
Załaczniki:

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 8d

Załącznik 8w

Załącznik 9

Załącznik 10

Informacja

Traci moc Uchwała Nr