Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/200/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/200/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr