Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/202/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/202/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr