Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/203/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/203/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr