Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/204/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/204/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  Załącznik
Traci moc Uchwała Nr