Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXIII/206/12

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIII/206/12 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 28 grudnia 2012r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc Uchwała Nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek