Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2013

Uchwały Rady Gminy 2013

UCHWAŁA Nr XXXII/301/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/18 o pow. 0,0425 ha poł. w obrębie geodezyjnym Chlebowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/300/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/3 o pow. 0,2300 ha położonej w obrębie geodezyjnym Chlebowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/299/13

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXII/298/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
 

UCHWAŁA Nr XXXII/297/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia
 

UCHWAŁA Nr XXXII/296/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
 

UCHWAŁA Nr XXXII/295/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 59/1 położonych w obrębie geodezyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXXII/294/13

 
w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXII/293/13

 
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXII/292/13

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXXII/291/13

 
w sprawie Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o wartości 628 635,94 zł.
 

UCHWAŁA Nr XXXII/290/13

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kryszkowice
 

UCHWAŁA Nr XXXII/289/13

 
w sprawie przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej budynkiem Posterunku Policji w Wierzbinku
 

UCHWAŁA Nr XXXII/288/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 22/1 o pow. 1,8200 ha i 113/3 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Władysławowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/287/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 41/2 o pow. 0,4243 ha i 40/2 o pow. 0,8385 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/286/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 73/5 o pow. 1,5157 ha , 151 o pow. 0,0565 ha, 207 o pow. 0,4356 ha i 208 o pow. 0,0173 ha położone w obrębie geodezyjnym Zakrzewek
 

UCHWAŁA Nr XXXII/285/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 225 o pow. 0,9600 ha, 37/4 o pow. 1,9700 ha i 71/2 o pow. 0,2100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaryń
 

UCHWAŁA Nr XXXII/284/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 26 o pow. 0,7500 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ziemięcin
 

UCHWAŁA Nr XXXII/283/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 237/1 o pow. 0,5000 ha i 123 o pow. 0,0500 ha położonych w obrębie geodezyjnym Galczyce
 

UCHWAŁA Nr XXXII/282/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 239/1 o pow. 3,8300 ha, 239/3 o pow. 0,5000 ha, 193 o pow. 7,5700 ha i 244 o pow. 1,4600 ha położone w obrębie geodezyjnym Goczki
 

UCHWAŁA Nr XXXII/281/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 122 o pow. 0,8900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/280/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 18 o pow. 0,3600 ha i 32 o pow. 0,7900 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kalina
 

UCHWAŁA Nr XXXII/279/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 157 o pow. 0,0700 ha, 159 o pow. 1,1900 ha i 51/1 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kazubek
 

UCHWAŁA Nr XXXII/278/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 26 o pow.0,6000 ha położonej w obrębie geodezyjnym Krzymowo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/277/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 250 o pow. 1,7000 ha i 264 o pow. 0,3300 ha położonych w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
 

UCHWAŁA Nr XXXII/276/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 387/2 o pow. 0,5000 ha, 387/3 o pow. 0,1600 ha i 108 o pow. 0,2600 ha położonych w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
 

UCHWAŁA Nr XXXII/275/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 7 o pow. 0,2700 ha i 39/1 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Nykiel
 

UCHWAŁA Nr XXXII/274/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 38 o pow.0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Obory
 

UCHWAŁA Nr XXXII/273/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 121/2 o pow. 0,0500 ha, 121/3 o pow. 0,5000 ha, 59 o pow. 0,2500 ha, 122/2 o pow. 0,3000 ha i 137 o pow. 0,0100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Pamiątka
 

UCHWAŁA Nr XXXII/272/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 21/2 o pow.0,1100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Racięcin
 

UCHWAŁA Nr XXXII/271/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 58/5 o pow. 0,5800 ha, 24 o pow. 0,0400 ha i 25 o pow. 0,5400 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Racięcin
 

UCHWAŁA Nr XXXII/270/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 200 o pow.0,4900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
 

UCHWAŁA Nr XXXII/269/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 235 o pow. 1,9800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXXII/268/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 42 o pow. 0,8900 ha i 48 o pow. 0,0800 ha położonych w obrębie geodezyjnym Teresewo
 

UCHWAŁA Nr XXXII/267/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXXI/266/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 157/2 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
 

UCHWAŁA Nr XXXI/265/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 156/1 o pow. 2,4200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
 

UCHWAŁA Nr XXXI/264/13

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013
 

UCHWAŁA Nr XXXI/263/13

 
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXI/262/13

 
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
 

UCHWAŁA Nr XXXI/261/13

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 

UCHWAŁA Nr XXXI/260/13

 
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 

UCHWAŁA Nr XXXI/259/13

 
w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
 

UCHWAŁA Nr XXX/258/13

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXX/257/13

 
w sprawie wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXX/256/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4 o pow. 1,5500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sadlno
 

UCHWAŁA Nr XXX/255/13

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 0,9880 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXX/254/13

 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
 

UCHWAŁA Nr XXX/253/13

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie.
 

UCHWAŁA Nr XXX/252/13

 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego