Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXX/255/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/255/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 0,9880 ha położonej w
obrębie ewidencyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki: