Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXX/256/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/256/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4 o pow. 1,5500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sadlno
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

 Traci moc Uchwała Nr