Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXX/257/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy
Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

 Traci moc Uchwała Nr