Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXX/258/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/258/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf; uzasadnienie
Załączniki:

Załącznik 1: rysunek 1; rysunek 2 ; rysunek 3 ; rysunek 4; rysunek 5 ; rysunek 6 ; rysunek 7 ; rysunek 8 ; rysunek 9

Załącznik 2:

Załącznik 3;

Załącznik 4;  

Załącznik 5;

 Traci moc Uchwała Nr