Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/259/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/259/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
 Traci moc Uchwała Nr