Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/260/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/260/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

- wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) zał. Nr 1

- wzór formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) zał. Nr 2

- wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DR-1) zał. Nr 3

- wzór formularza informacji o gruntach (IR-1) zał. Nr 4

- wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DL-1)  zał. Nr 5

- wzór formularza informacji o lasach (IL-1)  zał. Nr 6

Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała Nr XII/94/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.