Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/261/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/261/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014roku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała Nr XXI/182/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.