Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/262/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/262/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr