Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/263/13

  1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/263/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr