Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXI/266/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXI/266/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 157/2 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr