Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/268/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/268/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 42 o pow. 0,8900 ha i 48 o pow. 0,0800 ha położonych w obrębie geodezyjnym Teresewo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr