Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/271/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/271/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 58/5 o pow. 0,5800 ha, 24 o pow. 0,0400 ha i 25 o pow. 0,5400 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr