Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/273/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/273/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 121/2 o pow. 0,0500 ha, 121/3 o pow. 0,5000 ha, 59 o pow. 0,2500 ha, 122/2 o pow. 0,3000 ha i 137 o pow. 0,0100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Pamiątka
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr