Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/274/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/274/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 38 o pow.0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Obory
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr