Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/276/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/276/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 387/2 o pow. 0,5000 ha, 387/3 o pow. 0,1600 ha i 108 o pow. 0,2600 ha położonych w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr