Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/280/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/280/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 18 o pow. 0,3600 ha i 32 o pow. 0,7900 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr