Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/281/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/281/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 122 o pow. 0,8900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr