Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/282/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/282/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 239/1 o pow. 3,8300 ha, 239/3 o pow. 0,5000 ha, 193 o pow. 7,5700 ha i 244 o pow. 1,4600 ha położone w obrębie geodezyjnym Goczki
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr