Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/285/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/285/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 225 o pow. 0,9600 ha, 37/4 o pow. 1,9700 ha i 71/2 o pow. 0,2100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaryń
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr