Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/286/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/286/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 73/5 o pow. 1,5157 ha , 151 o pow. 0,0565 ha, 207 o pow. 0,4356 ha i 208 o pow. 0,0173 ha położone w obrębie geodezyjnym Zakrzewek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr