Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/287/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/287/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 41/2 o pow. 0,4243 ha i 40/2 o pow. 0,8385 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr