Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/288/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/288/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 22/1 o pow. 1,8200 ha i 113/3 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Władysławowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr