Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/289/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/289/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
budynkiem Posterunku Policji w Wierzbinku
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr