Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/290/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/290/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kryszkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr