Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/291/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/291/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o wartości 628 635,94 zł.
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr