Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/292/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/292/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr