Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/293/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/293/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr