Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/294/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/294/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
w Gminie Wierzbinek na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr