Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/297/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/297/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr