Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/298/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/298/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr