Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/299/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/299/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada
2013 roku.