Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXII/301/13

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXII/301/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/18 o pow. 0,0425 ha poł. w obrębie geodezyjnym Chlebowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr