Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Baza dokumentów lokalnych » Uchwały Rady Gminy » Uchwały Rady Gminy 2014

Uchwały Rady Gminy 2014

UCHWAŁA Nr XXXV/338/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Tomisławice
 

UCHWAŁA Nr XXXV/337/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXXV/336/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stara Ruda
 

UCHWAŁA Nr XXXV/335/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Słomkowo
 

UCHWAŁA Nr XXXV/334/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sadlno
 

UCHWAŁA Nr XXXV/333/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Posada
 

UCHWAŁA Nr XXXV/332/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Racięcin
 

UCHWAŁA Nr XXXV/331/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Mąkoszyn
 

UCHWAŁA Nr XXXV/330/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Morzyczyn
 

UCHWAŁA Nr XXXV/329/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łysek
 

UCHWAŁA Nr XXXV/328/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kwiatkowo
 

UCHWAŁA Nr XXXV/327/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kryszkowice
 

UCHWAŁA Nr XXXV/326/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kazubek
 

UCHWAŁA Nr XXXV/325/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalina
 

UCHWAŁA Nr XXXV/324/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Helenowo
 

UCHWAŁA Nr XXXV/323/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwa Goczki
 

UCHWAŁA Nr XXXV/322/14

 
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Boguszyce
 

UCHWAŁA Nr XXXV/321/14

 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 8/93 z dnia 16 marca 1993 roku w sprawie utworzenia sołectwa w Helenowie oraz zmiany granic sołectwa Sadlno
 

UCHWAŁA Nr XXXV/320/14

 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 18/92 z dnia 16 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia sołectwa w Kwiatkowie
 

UCHWAŁA Nr XXXV/319/14

 
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Wierzbinek nr 44/90 z dnia 27 grudnia 1990 roku w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw
 

UCHWAŁA Nr XXXV/318/14

 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2013.
 

UCHWAŁA Nr XXXV/317/14

 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2013 rok.
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/316/14

 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/315/14

 
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/314/14

 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/313/14

 
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/312/14

 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/311/14

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/310/14

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/12 z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Wierzbinek
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/309/14

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw
 

UCHWAŁA Nr XXXIV/308/14

 
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/307/14

 
w sprawie przyłączenia gruntów dawnego Sołectwa Ostrowo do Sołectwa Kryszkowice.
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/306/14

 
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/305/14

 
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/304/14

 
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 124/4 o pow. 0,4600 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/303/14

 
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014
 

UCHWAŁA Nr XXXIII/302/14

 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014 – 2022