Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXVIII/374/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku
rolnego na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 6 listopada 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr