Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/10/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/10/14

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia
2014 roku
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr