Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/11/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/11/14

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
w Gminie Wierzbinek na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr