Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/12/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/12/14

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr