Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/13/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/13/14

w sprawie: odmowy zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr