Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/6/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/6/14

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2015 – 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki: załącznik 1 ; załącznik 2 , objaśnienia
Traci moc Uchwała Nr