Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/7/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/7/14

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2015
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:

załącznik 1;

załącznik 2;

załącznik 3;

załącznik 4;

załącznik 5;

załącznik 6;

załącznik 7;

załącznik 8;

załącznik 8d;

załącznik 8w;

załącznik 9;

załącznik 10;

 

Traci moc Uchwała Nr