Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr III/9/14

Dokument

UCHWAŁA Nr III/9/14

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf; 
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr