Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXV/339/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/339/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nadania Statutu Sołectwa Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr