Wyszukiwarka:

UCHWAŁA Nr XXXV/346/14

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXV/346/14 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 70 o powierzchni 0,4700 ha położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
Data przyjęcia lub publikacji: 26 czerwca 2014r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr